Paroles.cc - Chercher

Les paroles de la chanson
« Ni an syèl »
Saik

oh okéé oh oké sdigilidandadé sdigilidandé é yo saik-yo

nou tou’ sav’ ké ni an sèl man ki an ciel ta la ka di dé nou ké c éternel lespri’aw’ ka mét’nou wèl’ pou vi an nou vin’ pli bèl’ pou ke sa nou ka fè la ka atein’ an plé bèl piti a piti nou ka vancé a dan la vi é nou tout’ sav’ c grace a jah almigty malgré péripéci nou pa ka moli an ka jiré dé resté si foiaw’ pou la vie
paské bondié ke nou ka louéyyyyy san hésité c nou ka priéyyyyy c li ka ba nou fosse pou nou pé vancéééé an pa ka jin défièw évè nou ké rété

i ka ba nou foss é courage car si tè sa ni mal pren nou an otage.....niageee arété fè le mal fé le bien fo nou bay’ an bon image mon dié la ka véyé tou sa ka fè car si la tè si la planèt’ sé li ki mètre sé li ki sav’ tou sa ka fèt’ man ni pa nèt’ réconfo an nou sé bondié sa clair et net sa clair et net

nou tout’ sav’ ké ni an sèl man ki an ciel ta laké di dé nou ké c éternel lespri aw’ ka mét’nou wèl’ pou grimpé an si an échelle pou ke sa nou ka fè la ka atein’ an plé bèl piti a piti nou ka vancé a dan la vi é nou tout’ sav’ c grace a jah almigty malgré péripéci nou pa ka moli an ka jiré dé resté si foiaw’ pou la vie
paské bondié ke nou ka louéyyyyy san hésité c nou ka priéyyyyy c li ka ba nou fosse pou nou pé vancéééé an pa ka jin défièw évè nou ké rété paské bondié ke nou ka louéyyyyy san hésité c nou ka priéyyyyy c li ka ba nou fosse pou nou pé vancéééé an pa ka jin défièw évè nou ké rété okéyyyyy

sé li ki tou puissannn ka fè si nou vivannnn é dè sa nou conscien jou sa la fé déten fo nou rété militan i ka ouè tou sa nou ka fè tou sa mal ké nou ka fè épi nou kay’ pren fè en lè okéyyyyy c pa socié ga dot’ ka safè sé d bitin kou pa ka crouè ni an sèl mait’ si la tè

nou tout’ sav’ ké ni an sèl man ki an ciel ta laké di dé nou ké c éternel lespri aw’ ka mét’nou wèl’ pou grimpé an si an échelle pou ke sa nou ka fè la ka atein’ an plé bèl