Paroles.cc - Chercher

Les paroles de la chanson
« Ô venerabilis barba capucinorum »
Les Quatre Barbus

V-e, ve, v-e, ve ve ve, veve
N-e, n-e, ne, ne, ne, vene
R-a, ra, r-a, ra, ra ra, ra, ra venera
B-i, bi, b-i, bi, b-i, bi venerabi
L-i-s, lis, l-i-s, lis lis lis lis lis, venerabilis
B-a-r, b-a-r, bar bar, b-a ba, barba
C-a, ca, barbaca, ca ca ca, barbaca, ca ca ca,
ca ca ca, ca ca ca barbaca, barbaca caca, barba ca caca barba ca, barba ca
P-u, pu, barba capu
C-i, ci, barba capuci
N-o, no, barba capucino
R-u-m, r-u-m-, rum, rum, rum, rum rum, rum, rum
rum, rum rum rum, capuci, capucinorum
Venerabilis barba, venerabilis barba
Venerabilis barba, barba-ca, barba-pu, barba-ci, barba-no, barba-rum, capucinorum
Venerabilis barba capucinorum,
Amen,
Amen.