Paroles.cc - Chercher

Les paroles de la chanson
« Tatoo »
Se7en

Ijenun honjaga jebob igsughejyosso
nor sengaghedo usursu isso
darun saramdo manna bogo shipho

Hajiman ajig anya jashini obso
nor mironedon nor biwonedon
himdun shiganur hemeida jichyo

Gu oren shigani nugurur wihangonji
we tonaya hessurka
dashi gasumi meyowa

Non machi munshin chorom ne ane bunshin chorom
jiuryogo erurssodo jiursu obnun nor jar argo inun gor
ijenun nor miwohanun mam boda darun saram gyotheso
norur mod igo sara garkabwa guge do duryowo

Onjenga hanbonun majuchirsu igeji
gute usumyo marhago shipho
jar jenyago nanun otohdago

Hajiman maum punya jashini obso
niga miwoso mogi meyoso
nado moruge nunmurur boimyon

Non usojugeni nugurur wihangonji
we tonaya hessurka
dashi gasumi meyowa

Non machi munshin chorom ne ane bunshin chorom
jiuryogo erurssodo jiursu obnun nor jar argo inun nor
ijenun nor miwohanun mam boda darun saram gyotheso
norur mod igo sara garkabwa guge do duryowo

Na boda do hengboghejyo julle? nor do miwo harsuige
narur jongmar saranghedamyon
gakumshig jinan ne sengage hamsumsyodo goenchanha

Sewori hullogado nunmurur hullyobwado
ije waso huhoehedo soyongi obnun gor imi nujonun gor
ijenun norur sarang hanun mam boda noui saram gyotheso
narur moshigo sara garkabwa guge do duryowo

Nado moruge guge do duryowo